daně

Daně

mzdy

Mzdy

účetnictví

Účetnictví

Prodej bytu financovaného hypotečním úvěrem

Otázka:

Před třemi lety jsem koupil byt, nákup byl 100% financován hypotečním úvěrem. V bytě jsem nikdy nebydlel. Pokud budu nyní byt prodávat, bude příjem z jeho prodeje podléhat dani z příjmů, když ze získaných prostředků vlastně splatím hypotéku, která se k bytu vztahuje?

Odpověď:

Z údajů uvedených v dotazu vyplývá, že nejsou splněny podmínky pro osvobození příjmů z prodeje bytu od daně podle § 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona o daních z příjmů.

Příjem z prodeje bytu tedy bude vstupovat do dílčího základu daně jako tzv. ostatní příjem (viz zejm. § 10 odst. 1 písm. b) a odst. 4 zákona o daních z příjmů), jako výdaj bude možné pro daňové účely uplatnit cenu, za kterou jste byt nabyl, dále částky prokazatelně vynaložené na jeho technické zhodnocení, opravu a údržbu, včetně dalších výdajů souvisejících s uskutečněním prodeje (kromě výdajů na osobní potřebu poplatníka), a zaplacenou daň z převodu nemovitostí, i když je uhrazena v jiném zdaňovacím období než v tom, v němž plyne příjem z prodeje - podrobněji § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů.

<!--/ u_head_title /--> © 2011 Ing. Radek Svoboda
Hotel Slovan • Tř. 9. května • Tábor