daně

Daně

mzdy

Mzdy

účetnictví

Účetnictví

Odpisování pronajímaného bytu zakoupeného v průběhu roku

Otázka:

Mohu uplatnit odpis v plné výši na byt, který pronajímám a který byl zakoupen v červnu 2010? Nebo se odpisy nějak upravují?

Odpověď:

Podle § 26 odst. 6 zákona o daních z příjmů odpis ve výši ročního odpisu vypočteného podle § 31 a § 32 zákona o daních z příjmů lze uplatnit z hmotného majetku evidovaného u poplatníka ke konci příslušného zdaňovacího období (výjimky jsou uvedeny v § 26 odst. 7 zákona o daních z příjmů), samozřejmě musí být splněny podmínky pro odpisování vůbec ve smyslu § 26 odst. 5 zákona o daních z příjmů.

Doplňujeme, že hmotný majetek odpisuje obecně poplatník, který má k tomuto majetku vlastnické právo (§ 28 odst. 1 zákona o daních z příjmů), přičemž při odpisování hmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění zdanitelného příjmu, se do výdajů k zajištění zdanitelného příjmu zahrnuje poměrná část odpisů (§ 28 odst. 6 zákona o daních z příjmů), stanovená podle vhodně zvoleného kriteria.

<!--/ u_head_title /--> © 2011 Ing. Radek Svoboda
Hotel Slovan • Tř. 9. května • Tábor