daně

Daně

mzdy

Mzdy

účetnictví

Účetnictví

Podvojné účetnictví

Pro malé a střední firmy - právnické osoby nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví včetně zpracování daňových přiznání.


V oblasti vedení účetnictví nabízíme:

 • vedení účetnictví (podvojného) v rozsahu a členění dle platných právních předpisů,

 • vedení a tisk souvisejících účetních knih (účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, kniha analytické evidence, pokladní kniha, knihy faktur přijatých a vydaných, soupisy ostatních účetních dokladů, aj.),

 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, rezerv, časového rozlišení, vydaných a přijatých záloh, leasingových splátek, aj.,

 • vedení záznamní povinnosti k DPH (pro plátce DPH),

 • kontrola úhrad pohledávek a závazků, vedení saldokonta,

 • výpočet cestovních náhrad (vyúčtování pracovních cest),

 • možnost členění hospodářských operací dle potřeb klienta na střediska, zakázky, činnosti,

 • čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu, daňová optimalizace,

 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy,

 • vypracování roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k závěrce),

 • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem.


Dále nabízíme zpracování přiznání: 

 • k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů,

 • k dani silniční

 • k dani z přidané hodnoty

 • a další podle potřeb klientů


Veškeré prováděné služby a vytvářené sestavy účetnictví lze přizpůsobovat specifickým požadavkům klientů.

V případě zájmu klienta je samozřejmostí zastupování před státními institucemi jakými jsou finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další.

Správné vedení účetnictví je základem fungující firmy. Pokud najdeme problém, upozorníme na toto klienta a zajistíme nápravu.


Pro případná rizika související s naší činností jsme samozřejmě řádně pojištěni.


Pokud Vás tato nabídka oslovila a máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás na níže uvedném telefonním čísle nebo emailu.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo si s Vámi rovnou dojednáme schůzku.


Tel. +420 773 955 135

Email: info@ratax.cz

<!--/ u_head_title /--> © 2011 Ing. Radek Svoboda
Hotel Slovan • Tř. 9. května • Tábor