daně

Daně

mzdy

Mzdy

účetnictví

Účetnictví

Mzdy

Zpracování mezd a personalistiky

Nabízíme Vám službu odborného vedení mzdové agendy v souladu s platnou legislativou. Služba zahrnuje evidenci mzdových údajů, počítání mezd, komunikaci s úřady a další úkony, které jsou uvedeny níže.

Výhody externího zpracování mezd využívá stále více firem, které si uvědomují, že ušetřené náklady a čas mohou věnovat svému podnikání.

Co v rámci této služby nabízíme?

 • zpracování mezd včetně všech zákonných odvodů,

 • výpočet a zúčtování náhrady za ztrátu na výdělku za prvních 21 dnů pracovní neschopnosti (nemoci), kterou je od r. 2009 povinen hradit zaměstnavatel,

 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení,

 • zpracování výplatních listin, výplatních pásek, platebních příkazů na odvody z mezd,

 • zpracování měsíčních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,

 • vypracování ročních výkazů pro finanční úřad (Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, Vyúčtování daně vybírané srážkou),

 • zpracování zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců,

 • vyhotovení písemností souvisejících s nástupem a výstupem zaměstnanců (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na zdravotní a sociální pojištění),

 • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.


Výhody externího zpracování mezd

 • zpracování provádí vyškolený pracovník se znalostí mzdové agendy a platné legislativy
 • nulové náklady na vlastního zaměstnance, který často není v průběhu celého měsíce využíván
 • žádná starost o školení vlastního zaměstnance
 • převzetí rizik spojených se zpracováním mezd
 • 100% diskrétnost bránící úniku citlivých informací o mzdách zaměstnanců
 • nulové náklady za licence mzdového softwaru

Pro případná rizika související s naší činností jsme samozřejmě řádně pojištěni.


Pokud Vás tato nabídka oslovila a máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás na níže uvedném telefonním čísle nebo emailu.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo si s Vámi rovnou dojednáme schůzku.


Tel. +420 773 955 135

Email. info@ratax.cz

 
<!--/ u_head_title /--> © 2011 Ing. Radek Svoboda
Hotel Slovan • Tř. 9. května • Tábor