daně

Daně

mzdy

Mzdy

účetnictví

Účetnictví

Daňová evidence

Pro živnostníky a ostatní fyzické osoby nabízíme vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), včetně zpracování daňových přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.


Naše služby v oblasti daňové evidence zahrnují především:

 • pro začínajíc podnikatele návrh četnosti a pravidelnosti zpracování prvotních dokladů a návrh optimálního způsobu danění pro daný obor podnikání
 • vedení daňové evidence v rozsahu a členění dle platných právních předpisů,

 • vedení a tisk souvisejících účetních knih (peněžní deník, pokladní kniha, výkaz příjmů a výdajů, výkaz o majetku a závazcích, knihy faktur přijatých a vydaných, soupisy ostatních účetních dokladů, aj.),

 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, rezerv, vydaných a přijatých záloh, leasingových splátek, aj.,

 • vedení záznamní povinnosti k DPH (pro plátce DPH),

 • kontrola úhrad pohledávek a závazků,

 • výpočet cestovních náhrad (vyúčtování pracovních cest)

 • možnost členění hospodářských operací dle potřeb klienta na střediska, zakázky, činnosti

 • čtvrtletní přehledy o stavu hospodaření, předběžný výpočet daně z příjmu, daňová optimalizace

 • inventarizace majetku, pohledávek a závazků; inventurní soupisy

 • vypracování přehledů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

 • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven

 • konzultace, poradenství a další služby dle dohody s klientem


Dále nabízíme zpracování přiznání:

 • k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledů,

 • k dani silniční

 • k dani z přidané hodnoty

 • a další podle potřeb klientů


Veškeré prováděné služby a vytvářené sestavy daňové evidence lze přizpůsobovat specifickým požadavkům klientů.

V případě zájmu klienta je samozřejmostí zastupování před státními institucemi jakými jsou finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a další.

Správné vedení daňové evidence je základem fungující společnosti. Pokud najdeme problém, upozorníme na něj klienta a zajistíme nápravu.


Pro případná rizika související s naší činností jsme samozřejmě řádně pojištěni.


Pokud Vás tato nabídka oslovila a máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás na níže uvedném telefonním čísle nebo emailu.


Rádi zodpovíme Vaše dotazy nebo si s Vámi sjednáme schůzku.


Tel. +420 773 955 135

Email. info@ratax.cz

<!--/ u_head_title /--> © 2011 Ing. Radek Svoboda
Hotel Slovan • Tř. 9. května • Tábor